Himene Tatarahapa       C6    C7       F
No 'oe e to'u nuna'a teie himene
                 G7               C6 G7
Tapa'o no to'u aroha ia 'oe
    C6         C7          F
Eiaha e fa'aea te ti'aturi te Atua
                 G7                       C6 G7
Nana e arata'i ia 'oe roto teie ao

      G6     G7       F
A tatarahapa, a tatarahapa
               G7                         C6           G7
Te fatata mai ra ho'i te patereia o teie ao
         C6       C7   F
'Ore ho'i 'outou i'ite te hora
                 G7              C6 G7
E ho'i mai ai to tatou FatuLead Intro:

1 comment:

Leslie Lim said...

First time I commented in a blog! I really enjoy it. You have an awesome post. Please do more articles like this. I'm gonna come back surely. God bless.

www.imarksweb.org